Όροι & προϋποθέσεις

Γενικοί όροι συμμετοχής πελάτη σε οργανωμένο ταξίδι και ατομικό ταξίδι

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, και τις πληροφορίες, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού γραφείου μας προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής.

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)

Είμαστε Γραφείο Γενικού Τουρισμού με την Επωνυμία «AT HOLIDAYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (AT HOLIDAYS)», με έδρα την Αθήνα, οδός Απόλλωνος, αριθμός 4 με αριθμό άδειας λειτουργίας ΕΟΤ 0206Α60000544601. Έχουμε άδεια οργάνωσης εκδρομών και επίσης διοργανώνουμε και διαθέτουμε ταξιδιωτικά προγράμματα –αεροπορικά και οδικά- για την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 1. ΠΕΛΑΤΗΣ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ)

Είσαστε ο ταξιδιώτης που συμμετέχει σ’ ένα από τα ταξιδιωτικά μας προγράμματα είτε με οργανωμένο ταξίδι ή μόνος σας ή σαν μέλος ή με φιλική σας ομάδα, σύλλογο, εταιρία κλπ. Η συμμετοχή σας σε ταξιδιωτικό μας πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

 1. ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Μπορείτε να εγγραφείτε σε κάποιο από τα ταξίδια μας αν είστε άνω των 15 ετών. Εάν δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας, τότε θα πρέπει να μας προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση και από τους κηδεμόνες σας, ότι σας επιτρέπουν να συμμετάσχετε, και η κάθε μια είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής. Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία μας, με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο ή μέσω ιστοσελίδας, με την προϋπόθεση, προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι: 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολοκλήρου του ποσού μετρητοίς ή με έμβασμα προς το AT HOLIDAYS και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης των παρόντων Όρων Συμμετοχής. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι 10 ημέρες πριν από την αναχώρηση κάθε ταξιδίου, εκτός και αν υπάρξουν κενές θέσεις. Τις τελευταίες 7 ημέρες τηρείται λίστα αναμονής, κατά την οποία ο πελάτης καταβάλει όλο το ποσό της εκδρομής για να μπει στην λίστα αναμονής. Το πρακτορείο έχει το δικαίωμα να τον ενημερώσει μέχρι και 1 ημέρα πριν από την εκδρομή για το αν τελικά υπάρχουν κενές θέσεις και μπορεί να ταξιδέψει. Αν υπάρχουν κενές θέσεις, ο πελάτης ταξιδεύει κανονικά ενώ αν δεν υπάρχουν του επιστρέφεται όλο το ποσό στο ακέραιο. Κάθε πελάτης μπορεί να συμμετάσχει στα ταξίδια που διοργανώνει το γραφείο μας μόνο εφόσον προκαταβάλλει το προβλεπόμενο ποσό της προκαταβολής για το ταξίδι. Το ποσό της προκαταβολής ορίζεται από το γραφείο μας και είναι διαφορετικό για κάθε εκδρομή. Το υπόλοιπο της αξίας του ταξιδιού εξοφλείται μέχρι 7 ημέρες πριν από την αναχώρηση, ειδάλλως το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση χωρίς επιστροφή της προκαταβολής. Σε περίπτωση που η κράτηση δεν έγινε από τον πελάτη που θα ταξιδέψει αλλά μέσω τρίτου προσώπου για λογαριασμό αυτού, αναλαμβάνει αυτός που έκανε την κράτηση να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες που ορίζει το γραφείο μας με τους παρόντες όρους συμμετοχής. Κάθε πληροφορία που δίνεται στον πελάτη από το τρίτο πρόσωπο και δεν σχετίζεται με τα δεδομένα του ταξιδιού μας, είναι ευθύνη αυτού και το γραφείο μας δεν ευθύνεται για ό, τι δεν ενημερώθηκε σωστά ο πελάτης για το ταξίδι του. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το AT HOLIDAYS να δεσμεύει θέσεις.

 1. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ

Η αξία των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε τιμοκατάλογο του AT HOLIDAYS, όπου αναφέρονται και οι υπόλοιπες υποχρεωτικές επιβαρύνσεις (τέλη- φόροι, φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, έκδοση visa κλπ). Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται την ημέρα που ανακοινώνεται ο τιμοκατάλογος, με βάση τα ισχύοντα κοστολόγια υπηρεσιών κάθε ταξιδίου, ναύλους, φόρους, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το Ευρώ για τις εκδρομές εξωτερικού καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Το AT HOLIDAYS αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγματος, καυσίμων ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων. Εάν επιθυμείτε παράταση διαμονής ή αλλαγή πτήσεων ή άλλη υπηρεσία που δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της εκδρομής, η διευθέτησή της απαιτεί την καταβολή 20€ ανά αλλαγή/ανά άτομο ως λειτουργικό κόστος διεκπεραίωσης, πέραν της επιβάρυνσης που θα προκύψει από την αλλαγή. Το AT HOLIDAYS διατηρεί το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, να πωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές και με ειδικούς όρους ακυρωτικών. Τυχόν διάθεση θέσεων σε τιμή χαμηλότερη από την αρχική, δεν δικαιοδοτεί τους υπόλοιπους πελάτες να απαιτήσουν ανάλογη έκπτωση ή να ακυρώσουν την συμμετοχή τους χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων ακυρωτικών. Παιδιά από 2-12 ετών έχουν συνήθως έκπτωση σε ακτοπλοϊκό ή αεροπορικό εισιτήριο από 30-50% κατά περίπτωση. Επίσης στις περισσότερες περιπτώσεις μειωμένο κόστος διαμονής αν μένουν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους. Σε ειδικά ναυλωμένες πτήσεις (charter), δεν παρέχεται έκπτωση. Σε επιλογή του πελάτη για διαμονή σε τρίκλινο δωμάτιο, το τρίτο άτομο έχει μικρή ή καθόλου έκπτωση.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

Το AT HOLIDAYS δεν διαθέτει δικά του αεροπλάνα, πλοία, ξενοδοχεία, λεωφορεία για να θεωρείται υπεύθυνο για την σωστή ή μη λειτουργία τους. Ο ρόλος του είναι καθαρά διαμεσολαβητικός γι’ αυτό και οι ευθύνες του περιορίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών που οφείλονται σε υπαιτιότητα του. Τέλος καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών της και έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους πελάτες του. Δεν ευθύνεται όμως για έκτακτες καταστάσεις όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ) λόγω αποκλεισμού περιοχών εξ’ αιτίας απεργιών, τρομοκρατικών ενεργειών κλπ. Το AT HOLIDAYS διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι, εάν υπάρξουν λόγοι που το επιβάλλουν, λόγοι ασφαλείας και για λόγους που κρίνεται σκόπιμο. Αν τελικώς το ταξίδι ακυρωθεί, ο πελάτης έχει τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης από τον Διοργανωτή. Α. Ένα άλλο ταξίδι με την επιφύλαξη ότι στην περίπτωση που θα ισχύει ακριβότερη τιμή πώλησης, η όποια διαφορά επιβαρύνει τον πελάτη. Β. Πλήρη επιστροφή των χρημάτων που καταβλήθηκαν από τον πελάτη. Τυχόν τραυματισμοί η κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, το AT HOLIDAYS δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από τους παραπάνω λόγους. Θα εξαντλήσει κάθε ενδεχόμενο για την αμέριστη συμπαράσταση και φροντίδα χωρίς να έχει την υποχρέωση κάλυψης των σχετικών εκτάκτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν από τους ίδιους τους πελάτες. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις αν πρόκειται να αντιμετωπιστεί κάποιο έκτακτο γεγονός ή ανωτέρα βία (καιρικές συνθήκες, κήρυξη ή απειλή πολέμου, επαναστάσεις, πολιτικές αναταράξεις, απεργίες, ασθένειες, ατυχήματα, εξτρεμιστικές ενέργειες, τεχνικά κωλύματα εναέριας κυκλοφορίας, απαγορευτικά απόπλου πλοίων, τυχόν βλάβες, μπλόκα δρόμων). Σ’ αυτές τι περιπτώσεις όλα τα έκτακτα έξοδα για την χρησιμοποίηση άλλου μέσου επιβαρύνουν τους ταξιδιώτες. Σε περίπτωση που για τους παραπάνω λόγους διακοπεί το ταξίδι στην εξέλιξή του, δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων και δεν υπάρχει καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης από το γραφείο μας. Είναι δυνατόν κατά την διάρκεια του ταξιδιού να υπάρξουν παράπονα, παραλείψεις ή προβλήματα. Ο ταξιδιώτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει το γραφείο μας ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό κατά τον καλύτερο τρόπο. Η παράλειψη ειδοποίησης και η διατύπωση παραπόνων εκ των υστέρων είναι πρακτική που δεν επιτρέπεται από την σχετική νομοθεσία. Τυχόν παράπονα που δεν ικανοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να διατυπωθούν εγγράφως προς το γραφείο μέσα σε 7 ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής της εκδρομής. Η υποβολή παραπόνων και απόψεων πέραν του προαναφερόμενου χρονικού ορίου δεν είναι αποδεκτή σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Η προαναφερόμενη σχετική νομοθεσία είναι Ελληνική και αρμόδια Δικαστήρια καθορίζονται τα Δικαστήρια της Έδρας του γραφείου μας στην Αθήνα. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει η να τροποποιήσει το προκαθορισμένο πρόγραμμα της εκδρομής, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Αυτό γίνεται για την καλύτερη διεκπεραίωση του προγράμματος της εκδρομής προς διευκόλυνση του ταξιδιώτη.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι συνεπάγεται ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και κατανόηση απέναντι στους συνταξιδιώτες και τους οργανωτές (συνοδοί). Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση των πελατών προς το πρόγραμμα του ταξιδίου, τις υποδείξεις των συνοδών και ξεναγών,. Επίσης έχει την ευθύνη της έγκαιρης προσέλευσης στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος. Καθυστέρηση και ασυνέπεια του πελάτη που οδηγεί της απώλειας παροχής του προγράμματος, ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο πελάτης για να συνδεθεί με το group, θα πρέπει να το κάνει με δική του ευθύνη και έξοδα. Η έλλειψη συνέπειας σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλα προβλήματα που δημιουργεί ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή του πελάτη ακόμα και κατά την διάρκεια της εκδρομής, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Κάθε ταξιδιώτης ευθύνεται για την έγκαιρη προσέλευση του στην αναχώρηση του ταξιδιού. Πελάτες από άλλες περιοχές έχουν την ευθύνη να καταφθάνουν πολύ νωρίτερα στο σημείο αναχώρησης του ταξιδιού. Σε περίπτωση απώλειας του μέσου μεταφοράς λόγω καθυστέρησης ή απεργίας μέσων μεταφοράς, συνεπάγεται απώλεια του συνόλου του ταξιδίου. Εάν δεν γίνει εφικτή η σύνδεση του πελάτη με το group, δεν έχει κανένα δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Σε οποιοδήποτε ταξίδι στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, ευθύνεται να γνωρίζει ποια είναι τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, visa, κλπ) της χώρας της οποίας είναι πολίτης και απαιτούνται για την διέλευση συνόρων των χωρών ή έλεγχο αεροδρομίων, κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Επίσης ευθύνεται να τα έχει στην κατοχή του κατά την διάρκεια διέλευσης συνόρων και να τα υποδείξει σε αστυνομικό ή τελωνειακό έλεγχο. Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του πελάτη (έλλειψη ή φθορά ταυτότητας ή διαβατηρίου, μη έκδοση visa) δεν είναι δυνατή η διέλευση του από τα σύνορα ή από έλεγχο αεροδρομίων, παραιτείται του δικαιώματος συνέχισης της εκδρομής. Σε αυτή την περίπτωση το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη, δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων και δεν υπάρχει καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης από το γραφείο μας, μιας και το συμβάν οφείλεται σε υπαιτιότητα του πελάτη.

 1. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

α. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ(ΓΚΡΟΥΠ)

Στην περίπτωση ακύρωσης του πελάτη οδικού ή ακτοπλοϊκού ταξιδιού, προβλέπεται: Ακύρωση συμμετοχής του πελάτη μέχρι 20 ημέρες πριν από την αναχώρηση, δεν επιβαρύνεται με ακυρωτικά και επιστρέφεται το ποσό της προκαταβολής στο ακέραιο. Ακύρωση συμμετοχής του πελάτη από 15 έως 7 ημέρες πριν από την αναχώρηση, παρακράτηση ακυρωτικών το ποσό της προκαταβολής που καταβλήθηκε από τον πελάτη Ακύρωση συμμετοχής του πελάτη από την 7 ημέρα έως και την ημέρα της αναχώρησης, συνεπάγεται την παρακράτηση όλης της αξίας της εκδρομής. Στην περίπτωση ακύρωσης του πελάτη αεροπορικού ταξιδιού, προβλέπεται: Ακύρωση συμμετοχής του πελάτη πριν από την αναχώρηση, επιβαρύνεται με ακυρωτικά και παρακρατείτε το ποσό της προκαταβολής. Ακύρωση συμμετοχής του πελάτη από 14 ημέρες πριν έως και την ημέρα της αναχώρησης, συνεπάγεται την παρακράτηση όλης της αξίας της εκδρομής. Το AT HOLIDAYS έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός των ακυρωτικών μέχρι την αναχώρηση της εκδρομής να διεκδικήσει τα χρήματα με κάθε νόμιμο μέσο. Ακύρωση συμμετοχής με εκχώρηση της κράτησης σε άλλο άτομο που πληροί τις προϋποθέσεις και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, πραγματοποιείται μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες για οδικό ταξίδι, ενώ για ταξίδι στο οποίο εμπλέκονται θαλάσσιες μεταφορές μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες. Δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση ταξιδιού για αεροπορικό ταξίδι. Σε περιπτώσεις οφειλής υπόλοιπου ποσού ή πρόσθετων εξόδων, ο εκχωρών και ο εκδοχής ευθύνονται εξίσου για την καταβολή του ποσού.

β. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ

Όταν το ταξίδι είναι ατομικό πακέτο δηλαδή περιλαμβάνει αεροπορικά και ξενοδοχείο και ζητηθεί να ακυρωθεί  ,χάνεται η προκαταβολή. Μοναδική περίπτωση για να μην χαθεί η προκαταβολή είναι να αλλαχθεί το ταξίδι για συγκεκριμένη ημερομηνία με την επιβάρυνση του πέναλτι που θα ορίσει η αεροπορική εταιρεία. Αν ζητηθεί ακύρωση εφόσον γίνει και εξόφληση τότε υπάρχει περίπτωση να κρατηθεί  και πέναλτι από το ξενοδοχείο.

 1. ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Κατηγοριοποίηση ξενοδοχείων καταλυμάτων βασίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία κάθε κράτους για την κατάταξή τους και είναι διαφορετική για κάθε χώρα. Δεν υπάρχει διεθνής ενιαία κατάταξη ξενοδοχείων και καταλυμάτων. Η επιλογή των ξενοδοχείων γίνεται με βάση την τοποθεσία τους και το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρουν σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή, ανάλογα με την κατηγορία τους. Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο – κατάλυμα μετά τις 14:00 (συνήθως τις περισσότερες περιπτώσεις από 13:00 έως 15:00), ενώ παραδίδονται από τον πελάτη το αργότερο μέχρι τις 12:00 την ημερομηνία αναχώρησης. Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης του πελάτη μετά την προγραμματισμένη ώρα και χωρίς την ενημέρωση του ξενοδοχείου και του Διοργανωτή, το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο εάν του ζητηθεί.

 1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Σε περίπτωση ειδικών προσφορών (έκπτωση τιμής, προσφορά συγκεκριμένης παροχής), η κράτηση μπορεί να προϋποθέτει απευθείας την εξόφληση της υπηρεσίας και να ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρωτικών, δηλαδή η κράτηση να μην δέχεται ακύρωση ή αλλαγή και σε περίπτωση ακύρωσης 100% παρακράτηση ακυρωτικών ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου της ακύρωσης.

 1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το AT HOLIDAYS και ο πελάτης δεσμεύονται με καλή πίστη να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση μη φιλικής επίλυσης της διαφοράς, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

 1. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Με πληρωμή στο γραφείο μας
 • Με χρήση πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro

 

Αναθεώρηση: Μάϊος 2019